de-nije-naoberschap

Als u lid wordt van onze uitvaartvereniging, betaalt u jaarlijks een contributie vanaf € 20,00 per persoon. De contributie is afhankelijk van de leeftijd waarop u lid wordt van de vereniging. Kijk op de contributieregeling voor het complete overzicht.
Deze bedragen worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, op voorwaarde dat de ouders/verzorgers betalend lid zijn van onze vereniging en dat de kinderen zijn aangemeld.

Uw jaarlijkse contributiebetaling is tevens het bewijs van lidmaatschap.

De inkomsten van de contributie kunnen door de vereniging worden aangewend om een deel van de kosten van de uitvaart te bekostigen. Na een overlijden wordt er in natura aan de leden uitgekeerd. Hierbij moet gedacht worden aan de kosten van de uitvaartverzorger, de opbaring, het vervoer, de dragers en de aula. Indien de uitvaart niet door onze vereniging wordt verzorgd, worden de gemaakte kosten tot een maximum van € 1.400,00 vergoed, afhankelijk van uw lidmaatschap. De overblijvende kosten zijn voor rekening van de nabestaanden.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij onze administratie, mevrouw I.P. Dekker-Dijkstra (tel. 0521-594028).

Om u te verzekeren tegen bijkomende kosten, kunt u een uitvaartverzekering afsluiten bij een uitvaartorganisatie. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de administratie van onze vereniging.

Als lid van de uitvaartvereniging weet u dat uw uitvaart te zijner tijd wordt verzorgd en geregeld, conform uw wensen. Die wensen kunt u desgewenst op schrift stellen en bewaren bij uw verzekeringspapieren. Dan weet u zeker dat uw wensen worden gerespecteerd. Na een sterfgeval dient men contact op te nemen met onze uitvaartverzorger, Uitvaartverzorging Kiers (Tel. 0521-381790). Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. De uitvaartverzorger en het overige personeel hebben diverse opleidingen gevolgd en zijn derhalve zeer bekwaam om de uitvaart te verzorgen.

Woont u buiten het verzorgingsgebied van de vereniging, of is iets niet duidelijk, neem dan contact op met de administratie: mevrouw I.P. Dekker-Dijkstra, 0521-594028.