de-nije-naoberschap

Op 23 december 1912 werd de Lijkwagenvereniging opgericht in het café van Albert Mulder, nu het Nieuwscafé.

Vroeger gebeurde het begraven vanuit de buitendorpen per boerenwagen. Aan beide kanten van de kist werd een bos gedorste rogge gelegd om wegglijden te voorkomen. Begraven vanuit het dorp zelf werd lopend gedaan per baar.

We kennen in Diever nog het verluiden, dat staat voor de drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Betreft het een overlijden van een man, dan wordt eerst de grote klok geluid en valt daarna de kleine klok bij. Bij een vrouw wordt eerst de kleine klok geluid en valt daarna de grote klok bij. Bij een kind wordt alleen de kleine klok geluid. Op de dag van de begrafenis gaat het in dezelfde volgorde.

Het luiden is voor een ieder die daarom verzoekt.

In januari 1948 was er de fusie met de Lijkwagenvereniging en de begrafenisvereniging "Memento Mori" (gedenk te sterven) en de uitvaartvereniging "De Nije Naoberschop" was geboren. "De Nije Naoberschop" betekent de nieuwe nabuurschap. Vroeger werd alles door de buren geregeld, nu wordt alles verzorgd door "De Nije Naoberschop".