de-nije-naoberschap

Het doel van de uitvaartvereniging is om de overledene op de meest waardige wijze en overeenkomstig zijn/haar wensen naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door zelf de uitvaarten te (laten) verzorgen, het beschikbaar stellen van personeel, materiaal en overige benodigdheden voor het verzorgen van de uitvaart en het op niet-commerciele basis samenwerken met andere verenigingen of stichtingen op het gebied van uitvaarten.

Leden kunnen kosteloos gebruik maken van de in ons bezit zijnde aula.

U kunt er van verzekerd zijn dat de uitvaart van begin tot het einde op een correcte, bescheiden en professionele manier wordt verzorgd. Onze medewerkers doen hun werk met respect voor de overledene en voor de nabestaanden.

Wij bieden ruimte voor afscheid en rouw en nemen, voor wat de organisatie betreft, de nabestaanden zo veel mogelijk werk uit handen als wenselijk is. Vooral in detail en door de persoonlijke benadering komen bijzondere wensen en voorkeuren tot hun recht.