de-nije-naoberschap

Direct na overlijden

Direct na een overlijden moet er veel worden geregeld. Nabestaanden zijn daar op dat moment vaak helemaal niet toe in staat. Het nemen van zakelijke beslissingen druist in tegen alle emoties.

  • Waarschuw een arts in verband met de verklaring van overlijden.
  • Ga na of er een uitvaartverzekering is.
  • Neem contact op met de uitvaartverzorger van onze vereniging:
    Uitvaartverzorging Kiers (tel. 0521 - 381 790)
  • Ga na of er een testament en/of codicil is.
  • Zorg voor een akte van overlijden.

Veel nabestaanden hebben in deze verwarrende periode behoefte aan informatie.